Nariadenie vlády č. 158/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 72/1978 Zb.

Čiastka 39/1980
Platnosť od 08.12.1982 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1985
Zrušený 112/1985 Zb.