Vyhláška č. 156/1980 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980
Účinnosť od 01.01.1981