Vyhláška č. 155/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania v stavebnom poriadku

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980 do31.07.2000
Účinnosť od 01.01.1981 do31.07.2000
Zrušený 50/1976 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1981 - 31.07.2000