Vyhláška č. 152/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 27. októbra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1990
Zrušený 389/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1981 - 31.12.1990