Vyhláška č. 151/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.