Vyhláška č. 139/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel

(v znení č. 77/1982 Zb., 117/1984 Zb.)

Čiastka 34/1980
Platnosť od 21.10.1980 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1985 do30.04.1990
Zrušený 118/1990 Zb.