Vyhláška č. 129/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky

Čiastka 31/1980
Platnosť od 26.09.1980 do08.05.2003
Účinnosť od 11.10.1980 do08.05.2003
Zrušený 145/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku X nadobudla Dohoda platnosť 2. júnom 1980.