Uznesenie č. 127/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 3 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 31/1980
Platnosť od 26.09.1980 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.