Vyhláška č. 119/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach

Čiastka 29/1980
Platnosť od 29.08.1980 do31.08.2008
Účinnosť od 01.01.2001 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.