Vyhláška č. 117/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách

Čiastka 28/1980
Platnosť od 27.08.1980
Účinnosť od 01.09.1980

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1980 Aktuálne znenie