Vyhláška č. 106/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl

Čiastka 26/1980
Platnosť od 22.08.1980 do30.06.1990
Účinnosť od 01.09.1980 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1980 - 30.06.1990