Vyhláška č. 99/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o sústave osobitných určených odborov

Čiastka 20/1979
Platnosť od 30.08.1979