Vyhláška č. 98/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky

Čiastka 20/1979
Platnosť od 30.08.1979
Účinnosť od 14.09.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 8. februára 1979.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.09.1979 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.08.1979