Vyhláška č. 95/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch

Čiastka 19/1979
Platnosť od 24.08.1979 do28.02.1987
Účinnosť od 01.09.1982 do28.02.1987
Zrušený 4/1987 Zb.