Vyhláška č. 93/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o odmieňaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch

Čiastka 19/1979
Platnosť od 24.08.1979

Pôvodný predpis

24.08.1979