Vyhláška č. 92/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve

Čiastka 18/1979
Platnosť od 21.08.1979 do31.08.1981
Účinnosť od 01.09.1979 do31.08.1981
Zrušený 79/1981 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1979 - 31.08.1981