Vyhláška č. 84/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1980

Čiastka 17/1979
Platnosť od 13.08.1979 do31.12.1980
Účinnosť od 13.08.1979 do31.12.1980