Vyhláška č. 81/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 121/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 16/1979
Platnosť od 19.07.1979 do31.01.1982
Účinnosť od 01.08.1979 do31.01.1982
Zrušený 15/1982 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1979 - 31.01.1982