Nariadenie vlády č. 77/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné

Čiastka 16/1979
Platnosť od 19.07.1979 do31.12.2003
Účinnosť od 01.08.1979 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH