Opatrenie č. 76/1979 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov

Čiastka 16/1979
Platnosť od 19.07.1979 do30.09.1988
Účinnosť od 01.08.1979 do30.09.1988
Zrušený 100/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 114/1979 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1979 - 30.09.1988

Pôvodný predpis

19.07.1979