Vyhláška č. 75/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Čiastka 15/1979
Platnosť od 17.07.1979
Účinnosť od 01.08.1979

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1979 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.07.1979