Vyhláška č. 73/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a riadení stredných odborných učilíšť

Čiastka 14/1979
Platnosť od 16.07.1979 do31.08.1985
Účinnosť od 01.09.1979 do31.08.1985
Zrušený 66/1985 Zb.