Zákon č. 68/1979 Zb.Zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve

(v znení č. 118/1990 Zb.)

Čiastka 13/1979
Platnosť od 04.07.1979 do31.08.1996
Účinnosť od 01.05.1990 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.