Vyhláška č. 67/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenského cenového úradu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom

Čiastka 12/1979
Platnosť od 29.06.1979 do31.12.1991
Účinnosť od 01.09.1979 do31.12.1991
Zrušený 572/1991 Zb.