Vyhláška č. 65/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o kultúrnej spolupráci

Čiastka 12/1979
Platnosť od 29.06.1979 do27.05.1998
Účinnosť od 14.07.1979 do27.05.1998
Zrušený 87/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom 16. marca 1979.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.07.1979 - 27.05.1998

Pôvodný predpis

29.06.1979