Vyhláška č. 64/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky

Čiastka 12/1979
Platnosť od 29.06.1979
Účinnosť od 14.07.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 dňom 11. júla 1978.