Vyhláška č. 59/1979 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa určujú vybrané prevádzkové meradlá, hlavné podnikové etalóny a prevádzkové meradlá (vyhláška o určených meradlách)

Čiastka 11/1979
Platnosť od 19.06.1979
Účinnosť od 01.07.1979