Vyhláška č. 56/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb

Čiastka 10/1979
Platnosť od 05.06.1979 do31.10.1991
Účinnosť od 01.07.1979 do31.10.1991
Zrušený 364/1991 Zb.