Vyhláška č. 55/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pro poistenie osôb

Čiastka 10/1979
Platnosť od 05.06.1979

Pôvodný predpis

05.06.1979