Vyhláška č. 54/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 10/1979
Platnosť od 05.06.1979
Účinnosť od 20.06.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 8 platnosť 1. marcom 1979.