Vyhláška č. 51/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Čiastka 9/1979
Platnosť od 21.05.1979 do12.12.1993
Účinnosť od 04.01.1979 do12.12.1993
Zrušený 32/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom 4. januára 1979.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.01.1979 - 12.12.1993

Pôvodný predpis

04.01.1979