Vyhláška č. 46/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu

Čiastka 7/1979
Platnosť od 28.04.1979
Účinnosť od 13.05.1979
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 28 dňom 25. novembra 1978.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.05.1979 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.04.1979