Vyhláška č. 45/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

Čiastka 7/1979
Platnosť od 28.04.1979 do31.07.2000
Účinnosť od 01.05.1979 do31.07.2000
Zrušený 50/1976 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1979 - 31.07.2000

Pôvodný predpis

28.04.1979