Vyhláška č. 42/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou

Čiastka 6/1979
Platnosť od 13.04.1979
Účinnosť od 13.04.1979
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 55 nadobudol dohovor platnosť 6. januára 1979.