Vyhláška č. 41/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom

Čiastka 6/1979
Platnosť od 13.04.1979
Účinnosť od 13.04.1979
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 57 nadobudol dohovor platnosť 12. augustom 1978.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.04.1979 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.04.1979