Vyhláška č. 38/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Angolskej ľudovej republiky

Čiastka 5/1979
Platnosť od 29.03.1979
Účinnosť od 13.04.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.04.1979 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.03.1979