Nariadenie vlády č. 36/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1979 a 1980

Čiastka 5/1979
Platnosť od 29.03.1979 do31.12.1980
Účinnosť od 01.04.1979 do31.12.1980