Vyhláška č. 31/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou štátu Kuvajt

Čiastka 4/1979
Platnosť od 06.03.1979 do29.11.2004
Účinnosť od 21.03.1979 do29.11.2004
Zrušený 24/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 17 nadobudla platnosť 4.novembra 1978.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.03.1979 - 29.11.2004