Vyhláška č. 17/1979 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o právnych úkonoch odovzdávaním dát

Čiastka 3/1979
Platnosť od 05.03.1979 do30.04.1990
Účinnosť od 01.04.1979 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1979 - 30.04.1990

Pôvodný predpis

05.03.1979