Vyhláška č. 164/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 30/1979
Platnosť od 29.12.1979 do30.09.1988
Účinnosť od 01.01.1980 do30.09.1988
Zrušený 149/1988 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1980 - 30.09.1988

Pôvodný predpis

29.12.1979