Vyhláška č. 162/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

Čiastka 29/1979
Platnosť od 27.12.1979 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1980 do31.12.1985
Zrušený 76/1985 Zb.