Vyhláška č. 160/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva

Čiastka 29/1979
Platnosť od 27.12.1979 do31.03.1986
Účinnosť od 01.01.1980 do31.03.1986
Zrušený 24/1986 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1980 - 31.03.1986

Pôvodný predpis

27.12.1979