Vyhláška č. 158/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 29/1979
Platnosť od 27.12.1979
Účinnosť od 11.01.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 14. septembra 1979