Vyhláška č. 156/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do31.05.1992
Účinnosť od 01.01.1980 do31.05.1992
Zrušený 277/1992 Zb.