Vyhláška č. 155/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do05.07.2002
Účinnosť od 06.01.1980 do05.07.2002
Zrušený 379/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. júna 1979.