Zákon č. 150/1979 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení

(v znení č. 100/1988 Zb.(nepriamo))

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1988 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH