Ústavný zákon č. 147/1979 Zb.Ústavný zákon o zriadení Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do18.04.1988
Účinnosť od 01.01.1980 do18.04.1988
Zrušený 42/1988 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1980 - 18.04.1988