Vyhláška č. 142/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška kultúry a informácií č. 25/1967 zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979