Vyhláška č. 141/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979
Účinnosť od 03.01.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 14. septembra 1979.