Vyhláška č. 139/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1963

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979
Účinnosť od 31.12.1979

OBSAH